Za pokret prema Pokupskom i Karlovcu čekamo povoljni vodostaj

Da je Kupa hirovita rijeka, znamo još od povijesti. Oscilacije njenog vodostaja idu čak do 9 metara visine.

Kupa je proglašena plovnim putem do grada Ozlja, međutim fizičke barijere poput slapa u Degoju i u Lijevom Sredičkom zahtijevaju od nas strpljenje prilikom našeg polaska prema Pokupskom i Karlovcu.

Pratite s nama vodostaj rijeke Kupe na našim Facebook stranicama i saznajte prvi kad lađa na valovima visoke Kupe kreće prema Karlovcu.

Zanimljivosti

Žitna lađa krenula na put iz Siska

Uređuje se privez za lađu u Brođanima kod Karlovca

Projekt „Žitni put. Kupa – Sava“ uspješno prošao nacionalnu reviziju EU projekata

Grad Karlovac i ZUK zajedno pripremaju projektnu prijavu za uređenje pristaništa za lađu